Ръководството на МС „Здраве“ пожелава светли и споделени празници

Продукция за над 6 млрд лева са произвели предприятията от минния бранш през 2021 г.

Продукция за над 6 милиарда лева са произвели предприятията от минерално-суровинната индустрия на България през 2021 г. Данните бяха изнесени от председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. Николай Вълканов по време на годишното общо събрание на браншовата организация. Форумът се проведе преди дни, в NV Tower, в столицата. Представител на „Асарел-Медет”АД по време на общото събрание беше изпълнителният директор инж. Делчо Николов. Сред гостите бяха заместник-министърът на

Санирането на жилища се връща, предвидени са 1.2 милиарда лева

Националната програма за енергийно обновяване на жилищните и нежилищните сгради (известна по-просто като саниране) е част от сектор енергетика в Националния план за възстановяване и развитие. За нея е отделен огромен ресурс – за жилищните сгради 1.2 млрд. лв., а за обществените сгради има предвидени 370 млн. лв., съобщи вестник „Капитал“. Тези пари ще бъдат управлявани и този път от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То трябва да разработи

Панагюрище: Представиха в музея книгата на Панчо Шопов „Насърчение за свобода“

В информационната зала на Исторически музей – Панагюрище, беше представена книгата на Панчо П. Шопов – „Насърчение за свобода“. Нейни съставители са адв. Васил Т. Василев и Панчо Д. Шопов, който е и внук на Панчо П. Шопов. Сред официалните гости на представянето на книгата бяха г-н Христо Калоянов, председател на Общински съвет, г-н Никола Белишки, кмет на Община Панагюрище и г-жа Галина Матанова, зам. кмет „Хуманитарни дейности“. Директорът на