Снимка: Антони Върбев бе председател на РИК – Пазарджик на парламентарните избори през април м.г.

Младият и утвърден адвокат Антони Върбев ще оглави новосъздаденото дружество „Пазарджик солар сити“ ЕООД, до влизане в сила на решението на комисията за избор на управител, който да предприеме действия по регистрацията му. Това се случи по време на заседанието на Общинския съвет днес, тъй като избраният преди месец временно изпълняващ длъжността управител Атанас Недялков се отказа от поста, по здравословни причини.

Той е депозирал молба в деловодството на ОбС на деветнадесети април. Съветниците гласуваха освобождаването му от поста, като счетоха молбата му за основателна. Така бе взето решение за изменението на точка четвърта от предходното решение от 23 март. Останалите точки от решение №44, не се изменят.