В Пазарджик на 27 април се проведе встъпителна пресконференция по проект „Фото момент/ Photo moment“.

ДЕЙНОСТИ:

  • Творческа фотографска работилница
  • Семинар „Как да представим нашето изкуство и как да ни забележат“
  • Фотоизложба на участниците
  • Издаване на фото книга с авторски фотографии на участниците

Ако сте на възраст от 15 до 29 години и харесвате фотографията, всеки от вас може да се включи в дейностите.

Побързайте! Местата са ограничени!

Пишете ни до 25.05.2022 г. на email: office@viartfoundation.com,

във Фейсбук https://www.facebook.com/ViArtFoundation 

или се обадете на тел. 0888 802 328.

Целта на проекта е осигуряване на подкрепяща среда, създаване на условия и насърчаване на интереса на младите хора към творчество и култура за развитие на личностна и професионална реализация чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за устойчива промяна в поведенческите модели.

„Фото момент / Photo moment“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ по проект към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област 3 „Свободно време, творчество и  култура“

facebook:  Фото-момент-Photo-moment