ОТВОРЕНО ПИСМО
до Общинските съветници и гражданите на гр. Пазарджик
Архитектурната колегия в град Пазарджик с недоумение и тревога констатира поредната груба намеса, в градската среда и архитектурния образ на сградата на „Младежки дом – Пазарджик“ при дейности извършвани по време на „текущ ремонт“ на фасадите.
Сградата на Младежкия дом се намира в идеалния център на град Пазарджик и със своя силует участва в оформянето на пространствената рамка на площад „Константин Величков“, заедно със сградите на художествената галерия, бившия профсъюзен дом и театъра. Посредством своите обеми, използвани материали и ритъм на фасадните елементи, те подчертават сградата символ на гр. Пазарджик – Старата поща с нейната часовникова кула.
Площадът е централно средище за културни и обществени прояви и сградите около него са естествен декор на градския делник и празник.
Сградата е построена в периода 1967-1971 г. За нейното реализиране е проведен архитектурен конкурс, спечелен от проф. д-р. aрх. Тодор Кръстев. След постигнатото чрез конкурса проучване, е възложен и изготвен работен проект, от местната териториална проектантска организация, с водещи проектанти арх. Петко Делевски и арх. Минко Минков. По време на строителството авторския надзор, от името на проектантската организация, осъществява арх. Любомир Здравков.
Младежкият дом е разположен на площ от около 1600 кв.м. на три етажа, като функционално включва зрителна зала за 450 места, студиа и зали за музикални, танцови и изобразителни изкуства. В партера му са разположени и помещения за кафе-сладкарница и зали за ритуални дейности (кръщенета и граждански бракове).
За оформянето на фасадите са използвани устойчиви естествени материали – колоните са облицовани с велинградски полиран мрамор, а стените с русенски варовик.
Младежкият дом заедно със сградите на Община Пазарджик, Областна управа, бившата проектантска организация, всички с обща стилистика строени във втората половина на XX – век, оформят културния, обществен и делови център на Областния град.
В непосредствена близост са и сгради обявени за недвижима културна ценност, като старата баня и сградата на Банка ДСК. В прилежащата облагородена и озеленена територия, пред фасадите на сградата, се експонират скулптурни фигури дарени от известният пазарджишки скулптор проф. Величко Минеков.
След всички горепосочени обстоятелства, странни и нелогични са действията на Община Пазарджик, която без представен пред специалисти и общественост проект, реализира настоящата груба намеса в архитектурния образ на сградата.
Директно върху каменната облицовка се изпълнява с бои, в над двадесет различни цвята, оформление тип „графити“ по цялата площ на фасадните плоскости, колони, козирки и тавани над колонадата. Това представлява агресивно неуважение спрямо авторите на сградата и идеята им за нейното цветово и обемно възприятие.
Не е ясно защо и как, по какви критерии и от кого е избрано това оформление и изпълнителите му, от което може да се направи извода, че това е нечие еднолично решение. Тези действия са още по необясними при факта, че за реализацията се използват обществени средства.
За жалост този подход не е изключение, при подобен род обекти в последните години и то за все значими сгради, като спортна зала „Васил Левски“, Театър „Константин Величков“, Читалище „Виделина“, както и за множество площадни и пешеходни пространства покрай канал „Паша арк“, парк-остров „Свобода“, пешеходния мост над река Марица и т.н..
 Архитектурната колегия предлага на Общинския съвет на гр. Пазарджик да вземе решение, с което:
1. Да задължи Общинската администрация да почисти и възстанови оригиналният вид на фасадите на сградата на Младежки дом – Пазарджик.
2. Да изисква работата по обществено значими обекти в град Пазарджик да става, след провеждането на архитектурни конкурси и след широко обществено обсъждане.
3. Да изготви и приеме Наредба за градската среда на Община Пазарджик, която да урежда обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли чрез въвеждане на специфични изисквания към тях.
30.04.2022 г.
гр. Пазарджик
арх. Петър Мурджев
председател на Съвета РК – Пазарджик на КАБ