Георги КРЪСТЕВ

По данни на последното преброяване, което беше проведено на 7 септември 2021 година, населението на България е 6 838 937 души. Пенсионерите в България към 31.12.2021 наброяват 2 056 289. По официални данни на НСИ 146 700 души, са регистрирани като безработни. 1,312,173 наброяват лицата от 0-18 годишна възраст.

890 000 души работят на минималната работна заплата. Във възрастовата група от 18-65 лицата, които нито работят нито учат наброяват 1 000 000. 98 098 души работят за изпълнителната власт, според данни на Министерски съвет. 142 613 души работят в държавната администрация към всички останали подразделения. Съставът на МВР е 63 000 души. Медицинските лица у нас наброяват 29 717 души.

32 000 са редовните войски на България. 130 000 души работят като охрана. 71,9% от работещите получават до 1000 лева заплата, 19,6% взимат между 1000 и 2000 лева. Доход между 2000 и 3000 лева получават 4,4%, между 3 000 и 6 000 лева получават 2,9%  и над 6 000 лева доход получават 1,3% от работещите. 50 000 работят в ИТ индустрията и 75 000 души работя в Аутсорсинг индустрията.

Интересен е фактът, че 1 000 000 души у нас във възрастовата група от 18-65, нито работят нито учат. А едва 146 700 души у нас са се регистрирали като безработни и търсещи работа на бюрото по труда. Тази шокираща статистика ме кара да се замисля.  При положение, че ВЪТРЕШНИЯТ БРУТЕН ПРОДУКТ на България е 69,11 милиарда щатски долара, от които 8% са заради износ на ток и гориво – как бихме могли да се оправим? 

В ситуация на галопираща инфлация при храните средно 40%, при имотите над 100%. Енергийната криза, както и образователната, здравната, хуманитарната, финансовата, правната, ковид и кризата в Украйна дават големи отражения у нас.

У нас има значителен недостиг на кадри почти във всяка област. Интересен е и фактът, че масово хора искат да работят в офис, на топло и на сухо. За да се работи в офис се изисква опит, както и във всяка друга дейност. Много хора не могат сами да си направят CV или дори да напишат един имейл, но пък всички имат претенции за високи заплати.

В работното ми естество се случва често да кандидатстват хора за офис позиции, за които не се изисква опит, с минимално възнаграждение от 800 лева нето.

За сметка на това обаче организираме интервюта без те изобщо да се появяват или да звъннат за да уведомят, че не могат да се отзоват.

Моето лично наблюдение е, че това е проява на липса на добро възпитание. Всички сме започнали от 300- 400 лева заплати по време на тийнейджърските ни години, няма как компанията Х да вземе някой от улицата, без един ден трудов стаж и да го назначи на директорски пост с дебела заплата.

Докато хората ги мързи да отидат на интервю или да звъннат за да уведомят, че няма да отидат, нищо съществено няма да се промени. Заплатата не зависи от инфлацията, тя зависи от свършената работа и от пазарната оценка за дадена професия! Това са неща, които функционират по този начин в цял свят.

При близки до нулата числа на производствена и експортна дейност у нас, изпадаме в зависимост от други страни. При липса на интелектуален капацитет и обща маса от 7%, на ниво цялостното населени на България с прилични европейски доходи е невъзможно заплати и пенсии да бъдат вдигнати!