БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5
Работни места за лица с висше образованиe
2 Химик
1 Биолог, микробиология
1 Склададжия
Работни места за лица със средно и основно образованиe
10 Работник, отглеждащ рози
20 Работник, отглеждащ рози
3 Монтажник, дограма
2 Помощник, кухня (без домашен)
3 Чистач/ Хигиенист
10 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процес
3 Общ работник
1 Помощник, кухня (без домашен)
3 Работник, лента
1 Сервитьор
1 Работник, луна-парк
1 Общ работник
3 Личен асистент
1 Сервитьор
4 Пакетировач
4 Сезонен работник, горското стопанство
1 Машинен оператор, банциг