Днес от 13,30 ч. в Конферентна зала на „МБАЛ-Пазарджик“ се проведе професионална дискусия на тема: „Комуникацията лекар-пациенти относно ваксинацията“ със специалисти в извънболничната помощ от област Пазарджик, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Гост лектори на събитието бяха д-р Христиана Бацелова, д.м. – асистент в катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ в Медицински университет – Пловдив, д-р Кремена Пармакова началник отдел „Надзор на заразните болести“, Дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването и специалист по комуникация Людмила Панева – „Астра форум“.

Срещата е по инициатива на Министерство на здравеопазването, представителството на СЗО за България, УНИЦЕФ, фондация „Астра Форум“ и се организира със съдействието на РЗИ Пазарджик.

Цел на дискусията бе подобряване комуникационния процес между лекар и пациент, търсенето на практическа полза и обмяна на опит с общопрактикуващите лекари и лекарите от Временните имунизационни пунктове.

Представена бе концепция за общуване с пациентите колебаещи се да си поставят ваксина, представена бе информация относно продължителността на имунитета след инфекция и ваксинация, показания и противопоказания за имунизация, включително и на пациенти със съпътстващи заболявания.

Тезата на специалистите е, че ваксинацията е една от най-силните и икономически целесъобразни мерки в областта на общественото здраве, социална отговорност и личен ангажимент на всеки член на обществото.

Поставени проблеми бяха борбата с невярната информация, циркулиращите митове в публичното пространство и негативните нагласи в част от хората по отношение на задължителните ваксини и ваксините срещу COVID-19.

В дискусията между представителите на различните институции бе изведен единен принцип, че имунизациите са основното средство за борбата със заразните болести, а ползата от тях многократно надвишава рисковете.

Подобни срещи се провеждат и в други области на страната. Те са част от кампанията за промяна на нагласите по отношениена ваксините, както срещу COVID-19, така и за ваксините от задължителния Имунизационен календар на Република България.