В зала “Перото” на РБ “Никола Фурнаджиев” днес се проведе открит урок на 3 „б“ клас от НУ Отец Паисий – Пазарджик с класен ръководител Мариана Ешкенази.

Урокът бе свързан с 16-ата Национална библиотечна седмица и е представителна изява по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“.

Половин час преди уреченото време залата се превърна в класна стая, но вместо черна дъска децата можеха да ползват табла и съвременна техника за онагледяване на учебния материал.

Родителите чакаха с нетърпение началото на часа, а повечето от тях бяха по притеснени от самите участници в събитието. Г-жа Ешкенази беше разделила децата на четири екипа, като всеки от тях имаше освен индивидуална задача за отделните ученици и групова.

Учебният час показа, че преподаването и усвояването на знания в неформална среда е доста успешно. Децата показаха завидни познания на тема :“Културата на българското възраждане в моя роден град“, а по-късно в урока взе участие и библиотекар, която пък разказа за развитието на архитектурата по време на Възраждането в Пазарджик. С помощта на игрови модели, малчуганите представиха всяка сфера на развитие от епохата, в която областният днес град за първи път е имал собствено училище.

По забавен начин учениците представиха и известните от този период личности на Пазарджик – Стефан Захариев, Станислав Доспевски, Константин Величков, Яков Матакиев.

С изключителна компетентност г-жа Ешкенази прикова и вниманието на родителите, много от тях споделиха, че преподавателката е изключително добре подготвена не само като педагог, но и като човек. Децата им с удоволствие отиват на училище, а задачите, които им поставя г-жа Ешкенази за домашна работа са увлекателни и интересни за по-големите им сестри и братя.

Библиотеката предоставя изключителна среда за работа с децата, тя не е просто място, в което се съхраняват книги и вестници от различни епохи, тя е и изложбена зала. В момента там могат да се видят снимки на кукери от различни години, когато са били провеждани кукерски паради. Също така във фоайето, което води към зала „Перото“ има и живописна изложба.