На 01.06.2022г. (сряда) от 10.00ч. до 13.00ч. в двора на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС-Пазарджик/ ще бъде отбелязан 1 юни, Международният ден на детето, съобщи директорката Гергана Спасова.

Събитието се организира от Консорциум „Алианс за социално развитие” и КСУДС гр. Пазарджик за деца, потребители на социални услуги в Център за обществена подкрепа /ЦОП/, за деца настанени в Център „Спешен прием“ и Звено „Майка и бебе“ към Комплекса, както и за деца, участващи в групови програми към КСУДС и за деца от общността.

Поканени са да участват в Празника: ДЮФА „Елица“, с художествен ръководител Маргарита Караджова; Балетна школа „Марина“, с художествен ръководител Тони Райкова; 3„а“, с класен ръководител Валерия Годжунова и 3“б“ клас, с класен ръководител Калинка Спасова при IОУ „Климент Охридски“ град Пазарджик и др.

Децата, с интерес към изкуството, ще имат възможност да участват в предвидените творчески работилници, където ще могат да рисуват, да сътворяват пясъчни рисунки, да оцветяват гипсови фигури, да пеят и да танцуват. В програмата са включени и редица спортни активности и изненади.