На редовното заседание на ОбС в Пазарджик днес бе взето решение в града да има нова улица, чието име е „Искър“. Тя се намира в кв. „Изток“ с о.т. 1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр. Пазарджик. Решението е във връзка с издаването на точни административни адреси в ромския квартал на Пазарджик.