Програма Достъп до информация (ПДИ) представи Годишния рейтинг на активната прозрачност на институциите – 2022. В периода 1 април – 10 юни 2022 г. организацията прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Проучването, чиято цел е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път, бе оценявано с точки. Съответно по 118 индикатора за общините, 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет и 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет.

Цифрите от рейтингите на активната прозрачност на институциите показват, че няма пазарджишка институция, която да не е надградила сайта си в сравнение с миналата година, макар да има какво още да се желае.

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година. В него миналогодишният отличник Община Септември и сега е в челните редици – на 34-о място (с 8 пункта подобрение).

Първа от всички институции в областта в сравнителния рейтинг е Община Батак – 29-о място (+106), а трета от пазарджишките органи на местна и на централна власт е Община Ракитово (35-то място, +60). Следват Община Брацигово (42-о място, +37), традиционният отличник РИОСВ-Пазарджик (45-то място, +27), Община Пазарджик (45-о място, +58), Областна администрация (51-о място, +38), Община Сърница (53-то място, +9), Община Стрелча (54-о място, +109), Община Пещера (56-то място, +25), Община Велинград (56-то място, +37), Община Панагюрище (58-о място, +19), Регионалната дирекция по горите (68-о място, +50), Регионалната здравна инспекция (68-о място, +126), Регионалното управление на образованието (68-о място, +102), Община Белово, която бе „черната овца”, но сега е надградила особено много (74.о място, +149), Областната дирекция „Земеделие” (77-о място, +139), Община Лесичово (80-то място, +77) и Областната дирекция на МВР (85-о място, +101).

Проучването се осъществява в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. В рамките на изследването от ПДИ са подали 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

В рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление подредбата на общините е малко по-различна. Там Община Батак е на 45-о място, следвана от Ракитово (47), Септември (51), Брацигово (73), Пазарджик (81), Велинград (97), Стрелча (99), Сърница (104), Пещера (115), Панагюрище (117), Белово (158) и Лесичово (164). Отделни рейтинги има и за отделните министерства и областните администрации.

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области, а на сайта на ПДИ https://www.aip-bg.org  е качена и Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините за 2022 г. Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 563 институции, както и получената информация – за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.