„Скъпи седмокласници, с голямо нетърпение ви очакваме в семейството на Професионална гимназия „Атанас Ченгелев“, съобщи директорката на училището Славия Златанова. „Тук всеки ще намери нещо, което му харесва – техника и високи технологии, граждански компетентности, чужди езици, спорт и фитнес, занимания по интереси, но преди всичко – приятели за цял живот и успешна професионална реализация.“
Тази година приемът ще бъде в три основни направления, уточни г-жа Златанова – икономическа информатика, производство на храни и напитки ( готвач) и биотехнологии в дуална форма на обучение. „Ще се подготвяте в най- модерни учебни бази, както и в реална работна среда. Обучението е организирано така, че да имате възможност да получавате собствен доход от труда си още като ученици.“
При успешното завършване на 12 клас се получава:
1.Диплома за средно образование.
2.Свидетелство за професионална квалификация по професията.
3. Свидетелство за управление на МПС/шофьорска книжка/.
4.Огромни възможности за развитие и реализация.
„Заповядайте при нас от 05 до 07.07.2022 година за подаване на документи!
Очакваме ви и всеки работен ден, за да разгледате обновеното ни училище и да отговорим на вашите въпроси!“- каза Славия Златанова.