За пети пореден път Община Пазарджик, в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, предстои да реализира т. нар. Лятно училище, в периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” се реализира в изпълнение на дейност 7 по Проекта.

Услугата е с фокус към децата, на които им предстои да бъдат първокласници през учебната 2022/2023 г. и се предоставя напълно безвъзмездно. По традиция, Лятното училище се провежда в сградата на ЦСВР – Пазарджик, находяща се на адрес: ул. Любен Боянов № 7. Учебните занимания с децата се провеждат от педагог и медиатор/помощник-възпитател по 4 часа дневно, oт 08:30 ч. до 12:30 ч., съобразно предварително изготвена тематична програма. За всяко дете се прави входно и изходно ниво. На финала на Лятното училище се организира специално заключително тържество, на което децата демонстрират пред своите родители и близки придобитите знания чрез изпълнения на стихчета, песнички и гатанки.

Екипът на ЦСВР – Пазарджик създава специална организация така, че децата, потребители на услугата, да се извозват с микробуса на ЦСВР – Пазарджик всеки делничен ден, по предварително изготвен за целта график, от предварително определените за това пунктове в град Пазарджик, съобразно местоживеенето на децата.

„Лятното училище“ не е само провеждане на учебни занимания за децата, но и време за по-приятно и смислено прекарване на лятото. Организират се също посещения в Етнографски музей гр. Пазарджик, къща – музей „Константин Величков“ гр. Пазарджик, парк – остров „Свобода“, конна база“Шарков“ с. Ивайло, както и много забавни игри в парк „Писковец“, тъй като се намира в близост до сградата на ЦСВР – Пазарджик. Освен това за всяко дете се осигурява ежедневно хранителен пакет, който съдържа закуска/принцеса, бутилка мин. вода 0.500 мл. и сезонен плод.

През изминалата пандемична година заниманията с децата се провеждаха преимуществено на открито – в две от беседките на парк „Писковец“, като всяка сутрин, преди започването им, се извършваше дезинфекция и почистване на беседките и района на парка. При лошо време заниманията с децата се провеждаха в залата в ЦСВР – Пазарджик с предпазни маски и спазвайки дистанция – седнали през столче.

За четирите години (2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.), през които е реализирана услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, 92 деца са участвали в нея.

Всеки родител, който проявява интерес към т. нар. Лятно училище и желае да запише своето дете в него, може да получи повече информация за това на тел. 0879 952 252 от Управителя на ЦСВР – Пазарджик – г-жа Стаматова, или лично, на място.

 

Заповядайте! Местата са ограничени!