Общински проекти за 20 510 778 лева в област Пазарджик бяха предложени за финансиране и одобрение от междуведомствена работна група, съобщиха от Пресцентъра на Продължаваме Промяната – Пазарджик.

Проектите за общински пътища и ВиК инфраструктура са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите и са приоритизирани от самите общини.

Междуведомствената група разгледа и даде становище по внесените проектни предложения и предложи на Министерския съвет конкретен списък с проекти за одобряване на финансирането.

За основен критерий за подбор на предложенията бе определено наличието на пълна проектна готовност с разрешение за строеж и актуални количествено стойностни сметки. Отчетени бяха и социалния ефект от инвестициите и броя на населението на отделните общини.

Финансиране получават общо 194 общини на територията на България на обща стойност 426 млн. лева.

Ето и някои от предложените проекти за финансиране в област Пазарджик:

• реконструкция на част от водопроводната система в гр. Пазарджик
• реконструкция на водопровода в кв. Каменица в гр. Велинград
• реконструкция на довеждащия водопровод в гр. Пещера
• благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера
• реконструкция на водопровода на гр. Ракитово
• рехабилитация на водопровода на гр. Костандово, както и асфалтиране на улици в града
• ремонт на пътя с. Бяга – с. Козарско
• ремонт на улици в гр. Батак, с. Фотиново и с. Нова Махала
• доизграждане на водопроводната мрежа на с. Лесичово
• ремонт на пътя Лозен-Ковачево-Злокучене
• ремонт на път PAZ1206/III-8402 в общ. Септември