Централната избирателна комисия определи състава на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов  
СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев  
ЧЛЕНОВЕ: Христо Николов Вълков  
Стефан Йорданов Димитров  
  Янчо Николов Дрянов  
  Боряна Чавдарова Дунгарова  
  Лъчезар Николаев Минев  
  Виолета Стефанова Ценова  
  Юсуф Ахмедов Мехмедов  
  Иванка Василева Гатина  
  Атанас Петров Петров  

Антони Върбев бе председател на РИК – Пазарджик на парламентарните избори през април м.г., той има опит и като зам.-председател на комисията. Комисията трябва да започне работа още утре.