Тарифа на сайта Pzdnes.com за предизборна кампания – 2 октомври 2022

Брой публикации  – до 9 бр. – 300 лв. за брой . + линк към сайт /видео/,  до три снимки

От 10 до 15 публикации – 280 лв. за брой + линк към сайт /видео/,  до три снимки

От 15 до 20 публикации – 270 лв. за брой + линк към сайт /видео/,  до три снимки

 

За един календарен месец                                                          за 15 дни

Топ банер – 2000 лв.  /позиция№1/                                           1000 лв.

Банери на позиция №2 – 1000 лв.                                              800 лв.

Банер при новините – 800 лв.  /позиция№3/                           500 лв.

Банер под текста на всяка трета

публикувана новина – 1800 лв.                                                    1000 лв.

 

Отстъпки по договаряне.