Наградите на общо 94 асарелци бяха обявени днес по време на втория ритуал по връчването на отличията за най-добър в професията и дългогодишен непрекъснат трудов стаж в „Асарел-Медет“.
„Вие сте основната движеща сила за постигнатите отлични производствени и финансови резултати на „Асарел-Медет“, за което Ви благодаря от сърце“, каза директор „Производствени дейности“ инж. Иван Чолаков при награждаването на отличниците от рудник „Асарел“, Обогатителната фабрика „Асарел“ и цех „Водно-отпадно стопанство, пречиствателни станции и Екстракция и електролиза“.
Награди получиха и работещи в отделите „Строителство“ и „Минно инженерство“. Те бяха поздравени от генералния директор на „Асарел-Медет“ инж. Николай Пелтеков, който им пожела да са здрави и да изпълняват все така съвестно и професионално своите задължения. „Нека и занапред да носим „Асарел“ в сърцата си и да даваме всичко от себе си на работното място“, каза инж. Пелтеков.
Отличия за професионализъм и трудов стаж получиха най-добрите от отдел „Фирмена сигурност“ и дирекция „Финансово-икономически дейности“, които бяха поздравени от техните ръководители Бойко Гатев и Никола Анев.
Всеки от наградените се снима за спомен с колегите, а специално за най-добрите звуча победният химн We are the champions на Queen. В рамките на два дни – 18 и 19 август, бяха обявени отличията на 204 асарелци по случай Деня на миньора.