По повод Световния ден на сърцето д-р Борис Манев, в качеството си на член на управителния съвет на „Български съвет за ресусцитация“, дарява на жителите на община Пазарджик два автоматични външни дефибрилатора, закупени със собствени средства.

Идеята му е подемането на инициатива в полза на населението, първо на община Пазарджик, а на по-късен етап и за цялата област да се създаде Програма за ранна дефибрилация на територията на област Пазарджик, както и пътна карта за внедряването й.

Използването на автоматични дефибрилатори с изкуствен интелект и обучени лица, които да работят с тях би могло да спаси стотици животи – близо 2800 живота в страната могат да бъдат спасени годишно, ако първата помощ при сърдечен арест е обичайна практика.

16 октомври – Световен ден на рестартиране на сърцето

Световният ден на рестартиране на сърцето се отбелязва всяка година на 16 октомври с основна цел повишаване информираността на обществото за сърдечния арест и популяризиране на уменията за сърдечен масаж и изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация. Инициативата стартира през 2015 г. от Европейския съвет по ресусцитация с подкрепата на Европейския парламент, а през 2018 г. започва да се отбелязва в цял свят.

Сърдечният арест е една от най-честите причини за смърт по света. Той засяга много хора в млада и дееспособна възраст, добро физическо състояние и здравословен начин на живот, активно спортуващи. Често се случва внезапно, по всяко време и място. Годишно в Европа от внезапен сърдечен арест са засегнати около 350 000 души. По данни на Европейския съвет по ресусцитация внезапния сърдечен арест е третата водеща причина за смърт в Европа.

Когато се случи такъв инцидент извън болница, ако се изчака помощ от екип на Спешна помощ, често пострадалият не оцелява до пристигането й. Ако обаче, свидетел на събитието незабавно започне да извършва кардио-пулмонална ресусцитация или сърдечен масаж и изкуствено дишане, и в рамките на 3 – 5 минути от началото извърши дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор, шансът за оцеляване на пострадалия нараства на 50 – 70%.

В тази връзка, над 15 години в европейските градове и по света се развиват програми за автоматична дефибрилация, като се поставят автоматични външни дефибрилатори на публични места и населението се обучава на първа помощ при сърдечен арест.

Автоматичните външни дефибрилатори имат собствен софтуер, базиран на изкуствен интелект, който прави анализ на сърдечната дейност на пациента и човекът, който оказва първа помощ, дори и да иска не може да направи електрически заряд, защото автоматичният дефибрилатор е този, който преценява. Пациентът не може да бъде увреден. Автоматичните дефибрилатори от този тип, не са медицински устройства  по смисъла на закона. Те представляват висока технология, която може да се използа от всеки, който е обучен да борави с нея. Употребата им се направлява от гласова инструкция, как да се процедира в кризисната ситуация.

В България вече навлиза употребата на автоматични външни дефибрилатори. От няколко години се поставят най-вече в корпоративния сектор, на работни места и стават неотменна част от осигуряване на здравословни и безопастни условия на труд.

В обществения сектор вече са реализирани няколко пилотни проекта, част от които в град София, облас Благоевград и Община Пловдив.