Развитието на отношенията между общините от Република България и Република Турция като съседни държави е от стратегическо значение за осъществяване на добри социално-икономически и културни взаимоотношения.
С тази цел днес, заедно с председателя на Общински съвет Сърница Салих Османджиков и народният представител от Пазарджишки многомандатен избирателен район Небие Кабак, и общинския съветник Муетдин Саитов, подписах споразумение за осъществяване на сътрудничество и приятелски връзки между Община Сърница и турската община Османгази, област Бурса.
От турска страна споразумението бе подписано от кмета на Османгази г-н Мустафа Дюндар, съобщи кметът на Сърница Неби Бозов.
Чрез побратимяването на двете общини от България и Турция ще се предостави възможност за осъществяването на съвместни проекти по програми за побратимени градове, обмяна на опит в културната и образователната сфера, както и в области, свързани с развитието на образованието, икономиката и туризма.
Изразявам надежда, че с днешният акт на побратимяване ще поставим началото на приятелство между нашите две общини, основано на толерантност и взаимно уважение между нашите народи и култури.