До ноември 2032 г. бе подновен договорът за безвъзмездно ползване на помещения, в сградата на Община Пазарджик, на Сметната палата. Това стана днес по време на редовното заседание на Общински съвет – Пазарджик. Предложението бе внесено от кмета Тодор Попов, а в него той представя и историята на договора. Съветниците дадоха съгласието си за институционално ползване на четирите стаи и архивно помещение, на дванадесети етаж, от административната сграда на бул. „България“2 в областния град.

Още през ноември 2012 г. Общински съвет – Пазарджик предоставя безвъзмездно за управление в срок от 10 (десет) години, за нуждите на Сметна палата – сектор Пазарджик,  три броя стаи с №1208, №1209, №1210 с площ и архивно помещение, находящи се на 12-тия етаж в блок „А”. За оптимално осъществяване на дейността си от Сметната палата са поискали допълнително работно помещение стая №1201. То е предоставено с допълнителен анекс през 2017 г.

С писмо вх.№35-00-43/03.10.2022 г. председателят на Сметна палата на Република България – гр. София, е поискал да бъде сключен нов договор с основание, че към настоящия момент нуждата от ползване на помещенията не е отпаднала, тъй като Сметна палата в град Пазарджик продължава да изпълнява функциите си по Закона за Сметната палата.  С днешното решение съветниците на практика подновиха договора за още десет години.