Четвърти „а” клас от ОУ „Свети Климент Охридски” с класен ръководител Валерия Годжунова и IX „б“ клас от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт /ПГИМ/ с класен ръководители Донка Куртакова са победителите за ноември в конкурса „Клас на месеца”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик. Конкурсът се провежда за шеста поредна година.

Четвъртокласниците заслужиха приза в начален етап с многобройните си добри дела в подкрепа на хора в нужда. Сред впечатляващите им инициативи е „Сърце на доброто“, изработено собственоръчно от момичетата и момчетата, което краси коридора на тяхното училище и подсеща, че е важно да бъдем добри всеки ден.

„Най-ценното е да научим децата да бъдат добри хора и да са съпричастни на болката на другия“, подчертава Валерия Годжунова.

Радостен ден за децата от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е доброто дело, което донесе наградата „Клас на месец“ на деветокласниците от ПГИМ. С танци, футбол и рисунки върху ръцете, учениците разнообразили деня на децата от центъра. Зарадвали ги и с дрешки, топки и продукти, необходими в ежедневието.

„Важно е да сме добри не само помежду си, а и с хората, които са различни от нас“, споделят учениците.

„Готови сме да бъдем доброволци в центъра, ще сформираме екипи, които да се отзовават при необходимост“, поясни Донка Куртакова.

Класовете победители получиха плакет, грамота, шапки с логото на комисията и табло „Клас от добротворци”. Грамоти за участие и табла „Клас от добротворци” получиха и всички участници в конкурса „Клас на месеца”. На таблата децата ще вписват добрите си дела  и ще ги илюстрират със снимки.

В края на учебната година МКБППМН към Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса – 1500 лева и ще излъчи „Клас на годината”. А таблата „Клас от добротворци” ще бъдат подредени в изложба на видно място в града.