„Защо да изучаваме право?“ – това бе темата на срещата на единадесетокласниците от ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ с нотариус Георги Връбчев.
Тя се състоя днес в обновената от „Биовет“ АД лекционна зала на гимназията, а учениците поискаха да знаят отговорите на въпросите – „Дали, защото когато го изучим, ще можем да си отговорим на въпросите за правната основа, на която е поставен целият икономически живот? Дали познаването на основните правни изисквания е необходимо и полезно в условията на гражданско общество, пазарна икономика и правова държава? Защо ПРАВО?“ – съобщи директорката Славия Златанова.
Срещата се състоя в час по Право, а възпитаницете на професионалната гимназия от 11.а клас посрещнаха и с вълнение, изслушаха с интерес лекцията на г-н Георги Ввръбчев, действащ нотариус, потомствен юрист, писател, виден и уважаван наш съгражданин и българин с голямо сърце. Часът свърши, но учениците не бързаха да напуснат кабинета. Затова си обещахме – „До нови срещи!“, допълни г-жа Златанова.