Димитър ПАВЛОВ

Излезе от печат романът на Йордан Ковачев „Така започна животът“, писан в периода 1952 – 1975 г. Авторът разкрива първите 15 -ина години  от неговата младост в градовете Пещера и Пловдив. В край на ХIХ век и началото на ХХ век. Творбата носи атмосферата на онова време, отдалечено от нас, което сегашните поколение не познават.

Йордан Ковачев разказва за любимия град Пещера, на чудатите личности, за омаята на малките улички и еснафските дюкянчета, за детските игри, красива природа, естествените човешки взаимоотношения. Романът наподобява енциклопедия, посветена на град Пещера- с описаните нрави, обичаи, семейни взаимоотношения, вярвания.

Съставител, автор на предговора и бележките е Бистра Риндова.

Романът е издаден с финансовата подкрепа на Ева Петрова Драгомирова – внучка на Йордан Ковачев.

Портрет на Йордан Ковачев – художник Тодор Хаджиниколов

Йордан Методиев Ковачев е роден на 18 октомври 1895 г. в семейството на изселници от Македония. Йордан завършва основно образование в Пещера, гимназия в Пловдив през 1914 г. През 1919 г. завършва право в София, след което се установява да живее и работи в Пловдив като адвокат. Той е писател, преводач, есперантист, както и виден български толстоист предан на идеята за по-справедлив и съвършен свят, основател на Лигата за защита на човешките права. 

За пръв печата разкази през 1919 г. в сп. “Възраждане”. От 1934 г. е председател на групата на провинциалните писатели, на който пост остава до вливането на групата в СБП. Преводач от руски и френски език. Автор на стихове, разкази, пиеси. Съчинения: “Моето утро” (стихове, 1924), “На невидими струни” (стихове, 1926), “Искри” (разкази, 1929), “Изпуснати хора” (драма, 1932), “Златни капки” (разкази и легенди, 1934), “На борба с бедността” (1934, 1942), “Озарени” (стихове, 1938), “Рог жълтици” (комедия, 1945).

Превежда от руски език поезията на Тютчев (1935, 1956), Михаил Лермонтов (1941), Сюли Прюдом (1945) и много други. Умира на 19.02.1966 г. в гр. Пловдив.