На 5 и 6 декември в Париж, се проведоха избори за председател на Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони за следващия мандат 2023-2025 г., съобщи кметът на Пещера Йордан Младенов, който взе участие във форума.

„Акцент в работната програма през първия ден бе изборът на нов президент и двама съ-президенти. За позицията Президент бе избрана Гун Марит Хелгесен, съветник в съвета на окръг Вестфолд и Телемарк, председател на Норвежка асоциация на местните власти. Триото на председателството бе сформирано, с избора на двама съ-президенти, а именно Кристоф Шнаудигел, председател на окръг Карлсруе, Германия и Филип Лоран, кмет на Со, президент на Френската асоциация на CEОР. Сред обсъжданите теми бяха речта на омразата и фалшивите новини, въздействието на кризите върху общинските финанси. И теми за развитието на регионите.“ – добави Йордан Младенов.

Съветът на европейските общини и региони е най-голямата и най-старата организация на асоциации на местните и регионалните власти. Създаден е в Женева през 1951 г.

СЕОР насърчава изграждането на обединена, мирна и демократична Европа, основана на местното самоуправление при спазване на принципа на субсидиарност и участие на гражданите. Дейността на Съвета е организирана в две основни направления: лобиране по европейски политики и законодателство, които оказват влияние върху общините и регионите и предоставяне на възможности за обмен на опит между европейските местни и регионални власти.

Дейността на СЕОР е съсредоточена върху няколко тематични области, които засягат всички аспекти на живота на европейските граждани, както и местните и регионалните власти, които ги представляват.

Политическото ръководство на СЕОР включва президент, съ-президенти, изпълнителни и заместник-президенти. Избира се Политическия комитет и има тригодишен мандат. Президент на СЕОР е Стефано Боначини, президент на регион Емилия–Романя, Италия. Съ-президенти и изпълнителни президенти са кметовете и общински съветници от Вестфолд и Телемарк, Карлсруе, Париж, Лисабон, Утрехт и Гданск.

Администрацията на Съвета се намира в Брюксел. Дейността и се ръководи от генерален секретар. От 2010 г. тази функция се изпълнява от Фредерик Валие.

Младенов присъства на заседанието в Париж, в качеството си на зам.-председател на Постоянната комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ за  мандат 2019 – 2023 г.