Община Пещера и Йордан Младенов организираха среща за награждаване на талантливи деца с високи постижения в областта на образованието, изкуството, културата и спорта.

В навечерието на най-светлите празници в годината, бяха положени основите на една прекрасна традиция- награждаване на талантливите деца. За първа година Община Пещера има нова Наредба, която определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане и отпускане на стипендии.

Право на закрила по наредбата имат деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, техниката, изкуството, културата и спорта, класирани на международен, национален, областен, регионален конкурс, олимпиада или състезание в областта, за която се кандидатства, проведени през последната година, както и ученици, завършили с отличен успех средното си образование.

Целта е да се поощрят и стимулират децата и младежите да продължат да развиват дарбите си, да им се помогне да ги доказват в състезания с други, да се открои успеха им в дадена област като победа, заслужаваща специално внимание.

Млади таланти поздравиха с песен присъстващите в залата.

На срещата ученици, в присъствието на ръководството на местната администрация, учители и творчески директори и ръководители на културни институции получиха заслужени награди за постижения в областта на науката и изкуствата, връчени тържествено от кмета на общината Йордан Младенов, който каза:

„Скъпи деца, почитаеми учители, драги ръководители на творчески състави, в Общинска администрация започнахме тази нова инициатива, за да подкрепим стремежът към себеусъвършенстване, развитие и надграждане на постигнатото от подрастващото поколение. Горд съм, че в Пещера се раждат изключително талантливи деца. Това е нашата първа стъпка към бъдещите успехи, към които се стремите. Надявам се, че нашата подкрепа ще ви помогне и амбицира да станете носители на още по-големи награди и признание на форуми в областта, страната и чужбина. Желая ви много здраве, щастлива младост, истински и големи награди в попрището, с които се занимавате. Не спирайте да мечтаете!“

Отличените пещерчета получиха от Кмета на Общината индивидуални парични премии в размер от 70 до 170 лв., гласувани с Решение на Общински съвет- Пещера и почетни грамоти.