По предложение на Сдружение „Български музеи“, което се председателства вече десета година от директора на Регионален исторически музей – Пазарджик – Борис Хаджийски, в края на настоящата година Министерство на културата предостави целева структурна подкрепа, насочена към държавни, регионални и общински музеи и художествени галерии, за осигуряване на оптимален климатичен режим за опазване на движимите културни ценности, в размер на 1,6 млн. лева.

От тези средства Регионален исторически музей – Пазарджик ще може да разчита на 17 249,40 лв., с които ще заплати разходите си за природен газ и електрическа енергия в периода януари – април 2023 г. Това е шестият спечелен проект от нашия музей през настоящата година, като общият финансов ресурс само от проекти, който РИМ – Пазарджик привлече през 2022 г., е в размер на 909 605.64 лв.