На тринадесет места в Пазарджик от първи януари идната година ще бъдат позиционирани контейнери за събиране на текстилни отпадъци, това стана възможно след като днес общинските съветници дадоха съгласието си за сключване на едногодишен договор с пловдивската фирма „Хюманита ССВ“ ЕООД. Фирмата и бъдещата дейност бяха представени пред градския парламент от зам.-кмета Петър Петров. 

Водени са преговори и с други фирми, които изпълняват събиране на по-широк спектър текстилни и кожени отпадъци. Очаква се приемането на наредба, която ще разреши използването на такава фирма. Прието е тази да бъде първа, тъй като тя работи съвместно с БЧК и има лиценз за тази дейност.

Във всеки от посочените обекти ще има един или два контейнера, като се взема предвид възможността за денонощен достъп за гражданите и за товарните превозни средства, които ги обслужват, както и да бъдат по възможност в обсега на охранителни камери за видео наблюдение.

Всеки един от контейнерите е с приблизителни размери: височина 220 см, широчина 100 см, дълбочина 100 см. Вижте списъка с местата за разполагане на контейнери за текстилни отпадъци:

 1. ул. „Кочо Честименски“ 41, срещу магазин за домашни потреби, до спирка
 2. ул. „Панайот Волов“, до КАМ Маркет (обръщалото)
 3. ул. „Мария Луиза“ и ул. „Ангел Кънчев“
 4. ул. „Димитър Греков“, при моста на Лютата, до пенсионерски клуб
 5. ул. „Петър Бонев“, пазарчето, до метален павилион на часовникар
 6. ул. „Петър Бонев“, тролейбусно депо
 7. ул. „д-р Лонг“, зад спирката, до Човеколюбие
 8. ул. „Васил Левски“, до тотопункта
 9. ул. „Ген Гурко“, при джамията, до павилион за застраховки
 10. бул. „България“ 25, до стоянката на такситата, до МГ
 11. ул. „Царица Йоана“ с ул. „Ген Гурко Мархолев“
 12. ул. „Болнична“ 40, до трафопост
 13. ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Екзарх Йосиф“

 

Две фирми ще се грижат за чистотата в община Пазарджик, такса смет няма да се увеличава през 2023 г.