Във връзка с възникналите затруднения, свързани с обезпечаване на изпълнението на обществен автобусен превоз на пътници по линии от Областна транспортна схема, квота на община Пещера, ви уведомяваме, че считано от 03.01.2023г. , курсовете по направленията ще се осъществяват по следната схема:
Тръгване от Пещера:
6.15ч. и 12.00ч.
Тръгване от Пазарджик:
13.30ч. и 19.15ч.
Тръгване от с. Исперихово – гр.Пещера:
7.00ч.
Тръгване от гр. Пещера – с. Исперихово:
14.40ч.
Тръгване от с. Капитан Димитриево до гр. Пещера:
7.20ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Капитан Димитриево:
16.30ч.
Тръгване от с. Радилово до гр. Пещера:
7.30ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Радилово:
14.40ч. и 17.00ч.
Цените на картите за пътуване ще се запазят в досегашния размер, както и цената на билетите.
Карти за пътуване ще бъдат издавани от 29.12.2022г. на Автогара Пещера.
Телефон за връзка: 0350 6 22 76