В извънредното си заседание общинските съветници на Пазарджик актуализирата общинския бюджет, като за втора поредна година, това се случва при необичайни за страната обстоятелства – липса на редовно правителство и одобрен държавен бюджет. Докладчик по тази втора точка от дневния ред бе финансистът на Община Пазарджик – Георги Гайдаров, но преди него обосновка на харчовете направи кметът Тодор Попов.

„В края на годината, надявам се коледните празници да са минали добре, да си пожелаем здрава и успешна 2023 г., но да не забравяме че ще е такава, каквато си я направим. Започнахме с около 130 млн и в края е 145 млн, около 15 млн лева увеличение, което предлагаме на вашето внимание, като подробностите са дадени в различни пера от бюджета в приложенията към проекто – решението. 50 млн са местните приходи през тази година“, каза кметът Тодор Попов. Увеличението през последният месец е в размер на пет милиона. То е резултат от целево преведени средства в настоящия месец. „Увеличението се дължи на трансфери от Министерство на финансите – за избори и образование, субсидии за транспорт, здравеопазване, МТСП, Бюро по труда и по ПУДОС. Радващото е, че тази година приключваме с тази внушителна цифра, която доближава 150 млн. на година, с която завършваме финансовата година.“ – добави Тодор Попов.

„Доста е сложно с приемането на бюджета за догодина, втора поредна година сме в ситуация да няма приет държавен бюджет, а продължение от три месеца на стария бюджет. Това най-малкото е некоректно от гледна точка на факта, че за една година в цялостната издръжка са се увеличили драстично – разходи за отопление, храна, стандартните неща. Трябва да се справяме с тази ситуация, като в края на януари ще предложим бюджет на базата на характеристиките в държавния бюджет и ще предложим размера на местните дейности, след като през март се приеме нов държавен бюджет, ще го актуализираме. Затова ние сме длъжни да приемем на базата на стандартите за първите три месеца, ще си представим бюджета за местните дейности и ако има промени ще ги актуализираме през годината.“ – каза Тодор Попов.

Общинската съветничка Бойка Маринска се поинтересува защо в отчета на разходите парите за спорт са вписани в перо „Култура“, но се оказа, че такава е типовата разбивка на харчовете, която се разпраща от Министерство на финансите, това бе пояснено от Георги Гайдаров.

Допълнителни дейности предстоят и по ул. „Стефан Караджа“ в Пазарджик, стана ясно от отговора на Попов на въпрос зададен от общинския съветник Димитър Петков. На „Стефан Караджа“ предстои направата на велоалеи, зони с плочки и беседки за гълъбарите.

В училище „Проф. Иван Батаклиев“ има нужда от ремонт на физкултурния салон, но сградата на училището е паметник на културата и е било необходимо разрешение от съответните институции, за да бъде извършен ремонтът. Парите са в хазната и се очаква съвсем скоро ремонтът да започне, стана ясно от думите на кмета Тодор Попов.