Служители от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ /ПБПЗ/, РЗИ Пазарджик посетиха децата от ЦНСТ 1 и 2 в с. Лесичово, в последния работен ден на 2022 г.

В неформални разговори,  игри и  решаване на кръстословици свързани със здравето и здравословното хранене, премина финалното обучително събитие на отдел ПБПЗ. Децата се оказаха подготвени и знаещи, с което приятно изненадаха здравните експерти. В края на срещата на участниците се предоставиха спортни пособия осигурени по „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести“: футболни топки, обръчи, въжета и федербали за да се стимулира двигателната им активност.

Здравните инспектори се надяват срещите с децата да продължат и през 2023 г. и изказват своята благодарност на екипа на ЦНСТ с. Лесичово.