„След една ползотворна седмица от настоящата 2023г., се оказва, че годината започва обещаващо. Гост в Община Пещера беше министърът на енергетиката Росен Христов. Тема на разговорите стана предоставената възможност в Пещера да бъде подменено уличното осветление по улиците, като на мястото на старите амортизирани осветителни тела ще бъдат монтирани нови енергоспестяващи светодиодни /LED/ осветители.“ – съобщи кметът Йордан Младенов. „Градът ни е включен в списък на общините, в които предстои да бъде извършена тази дейност. По време на разговорите, стигнахме до взаимното разбиране да бъде обучен специалист от администрацията на Общината, който да консултира съгражданите ни за нужната им информация и помощ при кандидатстване в предстоящите проекти за актуалните енергийни програми. Смятам, че реализацията на тези акценти ще бъде в изключителна помощ за това програмите да стигнат реално до гражданите, както и подобряване качеството на живот в Пещера.“ – допълва Младенов.