Във връзка с урегулиране на имотните граници на Катедрален храм «Св.Димитър» се налага преместване на паметника на капитан Николай Сафонов в Пещера.
Поради окаяното състояние в което се намираше паметникът, кмета на община Пещера Йордан Младенов пое инициативата за изграждане на нов паметник.
Същият е експониран в УПИ-III Озеленяване, кв. 67 по действащия Кадастрално-регулационен план на Пещера и ще бъде открит официално на 19 януари 2023г., съобщи Димитър Павлов, шеф на отдел „Култура“ в Община Пещера.
Проектът е на Димитър Павлов, а изработката е на Богомил Цветанов. Авторът на проекта подчерта, че се е придържал към автентичният вид на първия паметник на руския офицер.
Снимката на стария паметник се публикува за първи път.