По инициатива на кмета на Община Пещера – Йордан Младенов, се организира Информационна среща по ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.
Срещата ще се състои на 03.02.2023 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.
Канят се всички заинтересовани граждани, които желаят да кандидатстват по процедурата, включително и председателите на вече създадените Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради.