Снимка: След Чирпанското земетресение от 1928 г.

ПРАВИЛА

за поведение и действие при земетресение.

 

Предвид на случилите се серия от тежки земетресения на територията на Република Турция и Сирия с превантивна цел напомняме на гражданите за основните правила за адекватно поведение при възникване на подобна ситуация.

 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО е природно бедствие, което не може да бъде предсказано.  Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

 

І. При сеизмично спокоен период. – подготовката е от изключително значение

  1. Мебелите вкъщи да се закрепят здраво , да не се поставят тежки и лесно падащи предмети на високи места.
  2. На удобно и лесно достъпно място вкъщи да имате поставени фенерче, радиоприемник на батерии, чанта за документи и ценни вещи, аптечка с необходимите лекарства, джобна свирка, резерв от храна и вода, дрехи в зависимост от сезона.
  3. Пестициди, отровни химически и лесно-запалими вещества да са подредени в здраво и плътно затворени съдове на обезопасени места.
  4. Входа на жилището да се поддържа свободен и да не складират предмети.
  5. Да се определят най-безопасните мяста в жилището, които ще се заемат при земетресение, като се има предвид, че най-опасни са балконите, външните стени, стълбища и асансьори.
  6. Необходимо е да се подготви план за поведение на всеки член от семейството при земетресение.

 

ІІ. При усещане на първия трус.

  1. Ако се намирате на закрито:

а) не трябва да напускате сградата (жилището , училището) в която се намирате , освен ако можете да я напуснете за около 10 секунди, като не се ползват асансьорите и да се дава предимство на деца, възрастни и болни ,  а учениците да спазват указанията на учителите по стълбището – не ползвайте асансьор ;

б) да се заема най-безопасното място в сградите – под рамката на врата, до вътрешните стени, под стабилни маса и легло;

в) стойте далеч от стъкла, прозорци, външни врати и стени, и всичко, което би могло да падне върху Вас;

  1.  Ако се намирате на открито, незабавно се отдалечете на безопасно място от сгради, дървета и стълбове на разстояние най-малко тяхната височина.
  2.  Ако сте в автомобил е необходимо да спрете незабавно и да изчакате отминаването на трусовете, като избягвайте спирането в близост до или под сгради, дървета, мостове и стълбове на електропреносната мрежа.

 

ІІІ. След земетресението.

  1. Възможни са вторични трусове.Тези вторични трусове са обикновено по-слаби от основните, но могат да бъдат достатъчно силни и да доведат до допълнителни щети на отслабените вече конструкции.

Те могат да се случат в първите часове, дни, седмици или месеци дори след основния земетръс.

2.Изключете електричеството, газта и водата.

3.Напуснете незабавно сградата(ако сте на закрито), като вземете подготвения багаж(фенерче,радиоприемник, чанта с документи и ценни вещи, аптечка с необходимите лекарства, свирка, резерв от храна и вода), по стълбището – не ползвайте асансьор .

4.Окажете първа помощ , ако около Вас има пострадали.

5.Следете информациите по БНР и местните радиостанции за развитието на бедствието.

6.Слушайте (гледайте) предаванията по захранваните с батерии преносими     радиоприемници (телевизори). Следете за последната информация относно създалата се извънредна ситуация.
7.Използвайте телефон само за спешни повиквания.
8. Пазете се от предмети, които могат да изпаднат от рафтовете.
9.Стойте далече от пострадалите места и райони. Останете далече, освен ако вашата помощ не е изрично поискана от полицията, противопожарната охрана или спасителните служби.

Върнете се в къщи, само когато властите потвърдят, че това е безопасно.
10.Имайте в предвид ако живеете в крайбрежни райони, че са възможни сеизмични морски вълни (наричани „приливни вълни“). Когато местните власти предупредят за цунами, трябва да ви е ясно, че това е поредица от опасни вълни на път да достигнат брега и да пометат всичко по пътя си. Стойте далеч от брега, като по-възможност изберете по-високо и устойчиво място,

например близкия хълм.

11.Помогнете на ранените или затиснати лица. Не забравяйте да помогнете на вашите съседи, които могат да изискват специална помощ като деца, възрастни хора и хора с увреждания. Оказвайте първа помощ, когато е уместно и според възможностите. Не премествайте сериозно ранени лица, освен ако те са в непосредствена опасност от последващи наранявания. Обадете се за помощ.

12.Почистете от разлети лекарства, белина, бензин или други запалител ни течности незабавно. Напуснете района, ако усетите миризмата на газ или изпарения от други химически вещества.

13.Проверете комините по цялата им дължина за повреди. Незабелязани  увреждания биха могли да доведат до пожар.
14.Проверете битовите системи за газоподаване, електрофикация, водоснабдяване и канализация.

– Проверете за изтичане на газ. Ако сте усетили миризмата на газ или чуете шум като продухване или съскане, отворете прозорец и бързо напуснете сграда та. Изключете газоподаването чрез външния основен клапан и оповестете газовата компания за това . Изключили веднъж газта по някаква причина, тя трябва да бъде включена обратно от специалисти.
– Огледайте за увреждания по електрическата система. Ако виждате искри, скъсани или протрити кабели, или усетите миризмата на прегоряла изолация, изключете електрозахранването от основния бушон или главния прекъсвач (шалтер) на веригата.

-Проверете за увреждания по канализацията и водопроводните тръби. Ако подозирате, че канализацията за отходните води е повредена, избягвайте използването на тоалетните.

 

РДПБЗН-Пазарджик