Снимка: Архив – областният управител Трендафил Величков и председателят на РИК – Антони Върбев

Централната избирателна комисия назначи служебно Районна избирателна комисия в Пазарджик, след като на консултациите при областния управител Трендафил Величков не бе постигнато съгласие между политическите партии за състава на комисията.

Областният управител Трендафил Величков и главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов обсъдиха с председателя на РИК Пазарджик текущи въпроси, свързани с техническото и организационно обезпечаване на РИК Пазарджик за предстоящите избори. Комисията ще се помещава в сградата на Община Пазарджик и встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Областният управител Трендафил Величков връчи печата на РИК Пазарджик на председателя Антони Върбев и пожела успех в работата на комисията.

Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки е в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина
СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова
Лъчезар Николаев Минев
Сашо Асенов Гешев
Христина Геомарова Ганчева
Христо Николов Вълков
Янчо Николов Дрянов
Юсуф Ахмедов Мехмедов
Елена Кръстева Попова
Атанаска Стоичкова Гочева