Районната избирателна комисия определи крайния срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители, насрочени за 02 април 2023 г., за 28.02.2023 г. , до 17:00 ч. Документи се приемат всеки календарен ден до изтичане на горепосочения срок от 9:00 до 17:00 часа. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК 13 – ПАЗАРДЖИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 /три/ дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

РИК определи и броя на членовете на Секционните избирателни комисии в 13-ти МИР Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

броят на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар е:

-за секции с до 500 избиратели включително – 7 членове

-за секции над 500 избиратели – 9 членове

-за подвижни избирателни секции – 5 членове