Представители от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ посетиха „Асарел-Медет“ на 9 февруари. Гостите бяха посрещнати от инж. Иван Чолаков, директор „Производствени дейности“, и инж. Иван Андреев, началник на рудник „Асарел“, съобщиха от предприятието. Основната цел на посещението бе обмяна на добри практики при разработването на находища по открит способ. Конкретен интерес за тях представляваше технологията, която използваме за мониторинг на руднични (неработни) откоси.
Гостите разгледаха фирмената експозиция с изведени от употреба минни машини. След това посетиха диспечерския пулт на рудник „Асарел“, където се запознаха с основните технологични характеристики на рудника и възможностите на диспечерската система Wenco. Най-голям интерес предизвикаха методите и системите за мониторинг на рудничните бордове и начина на оповестяване на събития.
Инж. Милен Кръстев, геолог към отдел „Минно инженерство“, запозна отблизо колегите от „Дънди“ с един от геотехническите радари и разясни технологията, техническите решения, методите на измерване и обработка на данните от радарите и анализите, които правят в звено „Устойчивост на откосите“. Главният маркшайдер инж. Николай Панчовски и ръководителят на звено „Устойчивост на откосите“ д-р Красимир Кърпаров запознаха подробно гостите от Крумовград с всички процеси по мониторинг в рудника.
Колегите от „Дънди Прешъс Металс“ останаха удовлетворени от събраната полезна информация, която да приложат в тяхната практика, и поканиха представители на „Асарел-Медет“ да посетят рудника в Крумовград в най-скоро време.