БНБ публикува информация за това какво ще стане когато приемем еврото

БНБ публикува информация за това какво ще стане когато приемем еврото

Под формата на въпроси и отговори БНБ публикува пълната информация относно това какво ще се случи когато приемем еврото. Какво е еврозона? Еврозоната е обединение на онези държави – членки на Европейския съюз (ЕС), които са въвели еврото като своя национална валута. Общата валута, единната парична политика, целяща ценова стабилност, и координацията на икономическите и фискалните политики са ключовите характеристики на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Всички новоприсъединили се държави