Програмирането става все по-популярно в последните години, което е и причината да се появяват множество различни видове школи, програми и лекции. Едни от най-посещаваните са курсове back end програмиране.

Какво представлява back end ?

Back-end се отнася до процеса на създаване на софтуерни приложения, които се изпълняват от страната на сървъра на уебсайтове или приложения. За разлика от front частта, което се фокусира върху потребителския интерфейс и потребителското изживяване, тази част се занимава с функционалността на приложението, което е скрито от потребителя и може да бъде достъпно само през интернет.

Back-end включва създаване на инфраструктура, бази данни и софтуер, които правят уебсайта или приложението да работят. Това включва писане на код за скриптове от страна на сървъра, уеб услуги и API. 

Разработчиците са отговорни за изграждането на логиката и алгоритмите, които позволяват на уебсайта или приложението да функционира правилно и да отговаря на заявките на потребителите.

Езиците за тази област включват Java, Python, Ruby, PHP и Node.js. Тези езици се използват за писане на сървърни скриптове и код, които позволяват на приложението да изпълнява необходимите функции, като обработка и съхраняване на данни, управление на потребителски акаунти и отговаряне на потребителски заявки.

Едно от ключовите предизвикателства на този тип работа със софтуер, е да се гарантира, че приложението е сигурно и защитено срещу кибер заплахи. Разработчиците трябва да прилагат мерки за сигурност за защита на чувствителни потребителски данни като криптиране, защитни стени и защитени протоколи за удостоверяване. Тази част е съществен компонент от разработката на онлайн уебсайтове и приложения, тъй като е отговорна за функционалността и функциите, на които потребителите разчитат. Отговорните за тази област работят заедно с тези, отговорни за front сферата , за да създават приложения, които са интуитивни, лесни за употреба и производителни, осигурявайки безпроблемно потребителско изживяване.

Какви умения се придобиват с курсове по Back-end 

Този тип курсове могат да помогнат на студентите да придобият набор от умения, които са от съществено значение за разработването и поддържането на сървърни софтуерни приложения. Според експертите от Codeacademy.bg, някои от ключовите умения, които могат да бъдат придобити чрез курсове по back-end, включват:

  • научаване на езици за програмиране – тези курсове обикновено се фокусират върху обучението на студентите на един или повече езици за програмиране, които включват Java, Python, Ruby или PHP. Студентите се научават как да пишат код с помощта на тези езици и как да прилагат програмистки концепции като структури от данни, алгоритми и обектно-ориентирано програмиране, което носи допълнителни ползи в бъдещото им следване и кариера в съответната професия;
  • бази данни – по време на този тип обучение, студентите се учат как да проектират и управляват бази данни, включително как да съхраняват, извличат и актуализират информация. Обучаващите се научават за системи за управление на бази данни като MySQL, PostgreSQL и MongoDB и как да ги интегрират в своите приложения;
  • уеб разработка – този тип обучителни програми учат студентите как да създават уеб приложения и уеб услуги, като те придобиват знания и как да създават API и да се интегрират с предни рамки, като React, Angular или Vue.js. Учениците се научават как да работят с уеб протоколи, като HTTP, REST и SOAP;
  • сигурност – този тип курсове учат студентите как да защитят своите приложения срещу кибер заплахи, включително как да прилагат удостоверяване, оторизация, криптиране и други мерки за сигурност.