В „Кметска зала“ на Община Пазарджик днес бе подписан  предварителен договор между ръководителите на  „Електроразпределение Юг“ ЕАД Йорданка Жулева и „Пазарджик солар сити“ ЕООД  – Антони Върбев за присъединяване на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ – ФЕЦ, с обща инсталирана пикова мощност – 4,98 МW. Гости на събитието бяха Георги Христов – ръководител Район Пловдив на Енергиен системен оператор и Йоаким Гасер – председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 

Ето какъв бе коментарът на кмета Тодор Попов по повод на събитието:

„На практика това завършва цикъла на важните административни дейности на нашите дейности за соларен парк. Ние вече сме на финала и тъй като целият парк ще бъде с капацитет 10 мw, ще го направим на два етапа. Това е първият проект, тъй като законът позволява да се прави една процедура само ако парцелите за двата парка са един до друг, но тъй като те не са, се налага да направим и втори проект. Той ще бъде стартиран процедурно още утре и де факто ще стартираме изграждането в началото на май, това ще отнеме около месец,  като се надявам в началото на юли да сме готови“. – каза кметът на Пазарджик Тодор Попов.

„Още от следващата седмица ще започнем и разговори с обслужващата ни банка ОББ, за да бъде финансиран проектът. Това на нас ще ни позволи в следващите години да развиваме политики, които ще са полезни за цялата ни общност, ще насочим всички средства към важни политики за подпомагане на млади семейства, талантливи деца, проекти в сферата на спорта и културата, които са ни важни. Използвам случая сърдечно да благодаря на нашите партньори от регионалното представителство на ЕВН и ръководството им за цялото безрезервно съдействие за този проект.“

„Много благодаря на структурата на ЕСО, тази важна държавна структура, която регулира всички тези неща, без тяхното съдействи е невъзможно да се реализира подобен проект. Това е добър пример за община, частни партньори и държавни структури работят перфектно за важни дейности свързани с местната общност. Това е важен пример, когото ние искаме да дадем на всички останали общини, за да могат те също да се възползват от това. За да могат и те да направят това за своите общини, за нас е чест, че ние сме първите.“ – каза още кметът.

Йоаким Гасер – председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД:

„Благодарим на кмета за поканата, половин час имахме възможност да поговорим за този проект, поздравявам Общината. Нашата задача като мрежови оператор е да сме важен фактор в този етап, в който ще се случи промяната в енергийния сектор, но за тези промени е нужна ясна визия и стратегия, за да могат да се направят правилните инвестиции. Важно е произвеждането на еленергия да става там където е самото потреблемие за да може да се ползва по най-добрия начин съществуващата мрежа, в тази връзка отново поздравления и благодаря за поканата.“

Георги Христов – ръководител Район Пловдив на Енергиен системен оператор:

„Поздравявам първата община, която пуска на своя територия такава фотоволтаична центарала, която скоро ще бъде в полза на гражданите. Ние помагаме с каквото можем и ще направим така, че този проект да се случи във възможно най-кратки срокове и общината да изпълни своите ангажименти към гражданите и региона. Надявам се повече общини да последват примера и така да развиваме нашата енергийна система – там където са консуматорите там да бъдат и производителите. Пожелавам успех на начинанието.“