На 29.05.2023 г. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик проведе на областно ниво състезанието на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Мероприятията са включени в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката и се предоставя на РУО и всички структурни звена в системата на средното образование.

Основна цел е подготовка на подрастващите за формиране на навици за спазване на правилата за пожарна безопасност и повишаване на противопожарната им култура.

На регионално ниво взеха участие отборите класирали се на първо място на общинско ниво. В края на състезанието класирането е следното:


І място: ОУ „20-ти април“, гр. Панагюрище


ІІ място: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велинград
ІІІ място: ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик

Отборите бяха наградени с купи, медали, и предметни награди подсигурени от РДПБЗН Пазарджик.
Отборът на ОУ „20-ти април“, гр. Панагюрище ще участва в националното състезание МПО „Млад огнеборец“, което ще се проведе в периода от 2-ри до 5-ти юни 2023 г. в к. к. Албена.