Вече е ясен съставът на Общинските избирателни комисии в Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Ракитово, Стрелча и Сърница. До 8 септември трябва да бъдат назначени и Общинските избирателни комисии в Пазарджик, Пещера и Септември. Тогава изтича срокът определен за това. Всички комисии регистрирани до момента се състоят от 11 ченен състав. Ето и имената на хората, които ще осигуряват честното протичане на изборите в нашата област.

Общинска избирателна комисия в община Батак

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас  Хрисков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена  Власева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен  Радин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена  Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Кавръкова
СЕКРЕТАР: Ифет  Триградлиева
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Върбанов
Георги  Домусчиев
Димитър  Паунов
Любка Стойчева
Емилия  Хаджиева

Общинска избирателна комисия в община Белово

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Тодорова-Митова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка  Христоскова-Гаджева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета  Стойкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Мизова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димо  Ципорков
СЕКРЕТАР: Станка  Левенска
ЧЛЕНОВЕ: Павлина  Варева
Вера  Савова
Ирина  Танева
Катя  Михова
Васил  Григоров

Общинска избирателна комисия в община Брацигово

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Герова-Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зенаида Глухчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Барбова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Гочева
СЕКРЕТАР: Юсуф Мехмедов
ЧЛЕНОВЕ: Венета Грозданова
Надя  Цойкова
Елена Гемиева
Кунка Шопова
Елисавета Чулкова

Общинска избирателна комисия в община Велинград

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана  Владимирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка  Станчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина  Велчовска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангелина  Панайотова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина  Масларова-Гечева
СЕКРЕТАР: Искра  Люгова
ЧЛЕНОВЕ: Натали  Видаркинска-Клинчева
Лъчезара  Попова
Мария  Сестримска
Борислав Борисов
Радка Мандилова

Общинска избирателна комисия в община Лесичово

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янчо  Дрянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана  Сердарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан  Дурмуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Варникова-Милчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстьо Костадинов
СЕКРЕТАР: Адриана  Изевкова
ЧЛЕНОВЕ: Петя  Мишева
Атанас  Синапов
Антон  Панков
Атанас Павлов
Надежда  Христоскова

Общинска избирателна комисия в община Ракитово

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоянка Гинчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Томова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Сичева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Спасова
СЕКРЕТАР: Ивета  Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Рускова
Надежда  Димова
Айше  Копишева
Весела  Бозаджийска
Мария Бонкова

Общинска избирателна комисия в община Панагюрище

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преслава Мехтерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Делка Мангова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргаритка  Паланкалиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Стоименов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Делчо Чопаринов
СЕКРЕТАР: Ана Делирадева
ЧЛЕНОВЕ: Недялка Поптолева
Дора Иванова
Недялка Ралчева
Анелия Поибренска
Атанаска Костадинова

Общинска избирателна комисия в община Стрелча

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нонка  Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Шопова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойна Караджова
СЕКРЕТАР: Танчо Мелин
ЧЛЕНОВЕ: Цветанка Няголова
Соня Кръстева
Анета Пелтекова-Хитова
Пенко Делов
Катя  Шопова
Лиляна Петкова
Мима Кишева

Общинските избирателни комисии встъпват в правомощията си на 9 септември 2023 г.

Общинска избирателна комисия в община Сърница

Длъжност в комисията Име, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джемиле Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айше Халачева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джумиле Хисар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едит Стефанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асибе  Мусова
СЕКРЕТАР: Зейнеп Карамолла
ЧЛЕНОВЕ: Хатидже Дъвкова
Реджеп Мехмед
Вилдан Джебирова
Салих  Трампов
Пламен Кюркчиев