Всички образователни институции в област Пазарджик имат готовност за новата учебна 2023/2024 година.

 Областният управител Валентина Кайтазова и зам.-областният управител Стефан Димитров обсъдиха с началника на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) в Регионалното управление на образованието – Пазарджик, готовността на образователните институции в област Пазарджик за новата учебна 2023/2024 година.  Директорите на училища и детски градини са декларирали готовност пред РУО – Пазарджик по показатели, определени от МОН – обезпечаване с педагогически специалисти в училищата и детските градини, готовност за отоплителния сезон и др. Общият брой на учениците за учебната 2023/2024 година е  почти 35 800. Общият брой на първокласниците е приблизително 2 000. Общият брой на училищата е 110, от тях – 15 професионални, 100 – общински и 10 – държавни. Броят на свободните работни места за педагози и непедагогически специалисти, за които текат конкурси към 13.09.2023 г. е 44.

В девет училища се извършват довършителни ремонтни дейности – изграждане и ремонт на физкултурни салони, рехабилитация, обновяване, възстановяване и сертификация на спортни площадки за волейбол и баскетбол, ремонт на парна инсталация, ремонт на класни стаи, изграждане на противопожарно известяване, боядисване на помещения, спортни площадки на двора и санитарни помещения, подмяна на част от санираната фасада на училищната сграда и др. Директорите са заявили пред РУО – Пазарджик, че ремонтните дейности ще приключат до 14.09.2023 г. с изключение на изграждането на физкултурния салон в СУ „Методий Драгинов” – гр. Драгиново, който ще е готов до 30.09.2023 г.

В община Велинград е започнал строеж на нова детска градина ДГ „Радост“ по спечелен проект на МОН. Това налага преместване на 3 възрастови групи деца в свободни помещения, отговарящи на всички необходими изисквания  в ДГ „Слънчице” – гр. Велинград и 1 група в свободно помещение на новопостроена сграда на детска градина към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велинград.

На 12 септември 2023 г. РУО – Пазарджик проведе работно съвещание с директорите на образователни институции, представители на общинските администрации от област Пазарджик,  служители от ОД на МВР – Пазарджик и РДПБЗН – Пазарджик и служители от РЗИ – Пазарджик във връзка с планирането и организацията на учебната година и междуинституционалното сътрудничество.

Вече са отпуснати 6563 еднократни помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас в област Пазарджик. Еднократната помощ от 300 лв. се изплаща на два транша, като втората половина се изплаща през март само при условие, че детето продължава да учи. Кандидатстването за тези средства продължава до 15 октомври.

Междуинституционалните екипи от механизма за обхват на децата в образователната система работят в пълен синхрон. Те си сътрудничат с областна администрация и с общините за съвместни посещения на място и ще започнат обходи по домовете на семействата скоро след началото на учебната година.

През септември и октомври ще се проведе традиционната акция на МВР „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“, а седмицата от 16 до 22 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност. От 15 септември учебните заведения са включени в маршрутите за обходи на полицейските патрули в началото и края на деня. Полицейски екипи от петте РУП в област Пазарджик ще бъдат позиционирани и в близост до пешеходните пътеки, където пресичат ученици.

В област Пазарджик новата учебна година ще бъде открита и в 2 ЦСОП /Център за специална образователна подкрепа/, 6 ЦПЛР /Център за подкрепа на личностното развитие/, 1 Средношколско общежитие, 1 ЦПЛР – Кариерен център, 1 РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 1 ВУИ /Възпитателно училище интернат/ и 58 детски градини (57 общински и 1 частна).