Димитър Цоцорков – председател на Надзорния съвет на “Асарел-Медет”, участва днес в Лидерската среща на Глобалния договор на ООН в Ню Йорк. Форумът събира световни бизнес лидери заедно с представители на ООН, правителствени ръководители и водещи експерти от гражданското общество, за да се обсъди как да бъде ускорен напредъкът по 17-те Цели на ООН за устойчиво развитие до 2030 година.
Лидерската среща се провежда паралелно с Общото събрание на ООН и Димитър Цоцорков се включи в събитието като председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и първия българин, получил награда за принос към устойчивото развитие SDG Pioneer.
Сред темите на изказванията са лидерството на бизнеса по време на кризи и ролята, която компаниите имат за насърчаване на иновациите, опазване на околната среда, постигане на климатичните цели, по-добро образование, здравеопазване, равенство на половете и защита на човешките права.