След съобщението за тревога  което изплаши хиляди хора снощи, днес стана ясно, че официалните тестове на системата BG-ALERT ще започнат от 7 -ми ноември, от област Габрово.

Тестовете на  системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия ще трябва да продължат по план до края на ноември.  Тестовете целят проверка на функционирането на системата, както и населението да придобие представа за съобщенията на мобилните устройства. Предвижда се на 29 ноември да се проведе национален тест в цялата страна. Тогава, в продължение на половин час – от 12:00 до 12:30 ч., ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим. Припомняме, че снощи около 19:00 часа съобщение за тревога беше получено на телефоните на хиляди българи. На екраните на телефоните се появи надпис: „BG-ALERT: Внимание, опасност!“ Малко по-късно от МВР обясниха, че тестовото съобщение не е публикувано от оператора Vivacom, а от ангажирания с въвеждането на системата „BG-ALERT“ изпълнител.