В община Сърница новоизбраните общински съветници и кметове положиха клетва.
„Днес поставяме началото на новия четиригодишен мандат в местното самоуправление на община Сърница Законодателят е вменил отговорната задача на областния управител да свика първото заседание на новоизбрания общински съвет, на което общинските съветници, кметът на общината и кметове на кметства полагат клетва. Благодаря за създадената организация от страна на общината и за присъствието на всички вас тук“, каза в приветствието си областният управител Валентина Кайтазова след полагането на клетва от общинските съветници и кметовете на Сърница, Медени поляни и Побит камък.
Тя пожела на кмета на общината Неби Бозов да продължи и в третия си мандат реализацията на успешни проекти за общината и нейните жители.
„Както до сега, така и занапред в мое лице и от страна на областна администрация Пазарджик ще имате пълна подкрепа за всички законосъобразни решения на общинския съвет, важни проекти и добри начинания“, допълни Валентина Кайтазова.
Тържественото заседание бе ръководено от най-възрастния съветник Салих Османджиков от ДПС, който след проведеното тайно гласуване беше преизбран за председател на Общински съвет Сърница с подкрепата на 13-те общински съветници и в мандат 2023-2027 г. На тържествената клетва присъстваха народният представител Небие Кабак, служители на общинска администрация, имамът на град Сърница и много граждани.