От днес, 04 декември 2023 г. Окръжен съд – Пазарджик вече има активиран виртуален постерминал за плащания на държавни такси и разноски. На всички участници по съдебните дела и потребители на административни съдебни услуги е осигурена възможност да заплащат дължимите такси и разноски чрез Виртуален постерминал, който е наличен за Окръжен съд – Пазарджик през ЕПЕП на адрес: https://ecase.justice.bg .

Виртуалният постерминал е открит въз основа на сключен договор с обслужващата банка на съда „Общинска банка“ АД. Разплащанията могат да се извършват с посочените банкови карти – Maestro, Visa, Mastercard и др. при наличието на електронен подпис на потребителя и предварителна регистрация в ЕПЕП.

При плащанията в електронна форма чрез Виртуален постерминал в ЕПЕП, дължимата държавна такса се намалява с 15 %.