На 1 декември 2023 г. в рамките на Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, изпълнявана от Окръжен съд – Пазарджик, ученици от СУ „Георги Брегов“ посетиха Съдебната палата и присъстваха на лекция на тема „Трафик на хора“. Окръжният съдия Красимир Комсалов ги запозна със същността на това отрицателно явление като им приведе конкретни примери от съдебната си практика.

Магистратът им визуализира правната същност на т.нар. съвременно робство, видовете трафик на хора (вътрешен и международен) като им разясни и правата на жертвите на трафик и как могат да се предпазят. Той изтъкна, че всички граждани трябва да сезират институции за наличието на това престъпление, което се нарежда на трето място в света след контрабандата на наркотици и оръжие.

Съдия Комсалов подробно отговори на поставените въпроси за начина на събиране на доказателства в наказателния процес. Най-любопитно за младежите бяха постановените присъди и механизмът за определяне на наложените наказания на извършителите.