В рамките на провежданата съвместно с Районен съд – Пазарджик Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, ученици и техните преподаватели от Езикова гимназия „Бертолт  Брехт“ гр. Пазарджик посетиха Местната комисия за  борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните гр. Пазарджик.

Адвокат Гергана Стоименова-Царска и секретарят на Комисията Бисерка Трайкова ги запознаха с дейността на Комисията, що е то възпитателно дело и видовете възпитателни мерки, които се прилагат.

С голям интерес младежите разиграха различни роли в примерно възпитателно дело на тема „Нанасяне на леки телесни повреди и притежания на високорискови наркотични вещества“.