Провеждане на трети Уъркшоп по проект „Култура Пз“ „Литературните ценности в културното наследство – „Пролетта на един град“

 На 9 и 10 декември 2023 г. от 10:30 ч., локация CoworkingSpacePazardzhik гр. Пазарджик, бул. „България“ 57, се организира поредният уъркшоп „Литературните ценности в културното наследство – „Пролетта на един град“ по проект „Култура Пз“, организиран от Фондация „Ви Арт“.

Уъркшопът ще се проведе от Диляна Матакиева, преподавател по литература и културен предприемач. Ще разгледаме въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството и свързаността на писане на текстове и анализи с фотографията.

Основната тема е взаимствана от книгата на Константин Кантарев „Пролетта на един град“, а целта е представяне на литературното наследство свързано с гр. Пазарджик и достигането до младежите, възможностите за тяхното творческо изразяване и повишаване на лична и обществена култура, което от своя страна да им помогне в по-нататъшното им развитие, нови знания, във формиране и затвърждаване на умения и в успешното им прилагане.

 

Ако си млад човек на възраст от 15 до 29 години, вържи се с нас:

на тел. 0888 802 328

или имейл: office@viartfoundation.com

 

https://viartfoundation.com/

https://www.facebook.com/ViArtFoundation/

      

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Проект „Култура Пз“ се реализира по Договор № 25-00-23/12.07.2023 г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от закона за хазарта за 2023 година.

Основната цел е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изявата на младите хора. Проектът ще осигури подкрепяща среда, както и условия за насърчаване на интереса им към културата и изкуството.